Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Plešnice č. 1/2023 o stanovení systému odpadového hospodářství 5.7.2023
Obecně závazná vyhláška obce Plešnice č.1/2021 o místním poplatku z nemovité věci 1.1.2022 
Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Plešnice č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 01.01.2020
Obecně závazná vyhláška obce Plešnice č.1/2017 , kterou se stanoví školský obvod základní školy a mateřské školy zřízené obcí Pňovany

29.6.2017

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

Oznámení

Výběrová řízení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty