Návštěvnický řád hradu Bubnu

  

1) Hrad je volně přístupný pro všechny milovníky historie a volné přírody.

2) Protože byla hradní údržba léta zanedbávána , je potřeba se v jeho prostorách pohybovati s maximální opatrností a předvídavostí.

3) Nedoporučuje se slézati hradní zříceninu z důvodu zvětralosti zdiva.

 4) Při návštěvě hradu, prosím, zachovejte úctu k jeho zbytků a nedevastujte vlastní zříceninu a jeho okolí.

5) Pokud máte v úmyslu uspořádat jakoukoliv akci v prostorách hradu ,je nutno si vyžádat povolení u majitele hradu nebo jeho správce.

6) Kempování v prostorách hradu je zakázáno a lze jej povolit jen vyjímečně za dodržení přísných bezpečnostních opatření vydaných majitelem hradu.

7) Rozdělávání ohníčku je povoleno pouze na jediném ohništi na nádvoří hradu.

8) Žádáme všechny návštěvníky o spolupráci při udržování čistoty  v prostorách hradu , ale i jeho okolí.

9) V případě porušení některého z výše uvedených bodů, bude na toto jednání pohlíženo jako na  čin, který porušuje nezvratná práva majitele. Osoba, která tak činila bude brána zákonnými prostředky k odpovědnosti.

 

POZOR !!!

Při povodni v lednu 2011 byla stržena lávka přes řeku pod Bubnem

 

 

 

Diskuse

příspěvků: 13
buben_footer.png