Pověsti

 

                                Tajné chodby na hradě:

                                                                             I.

  

                 Jak jest z historie známo patřívala obec Vejprnice (původním názvem Ojprnice) v 15 století pod državu hradu Bubna.Hrad v té době býval dobře opevněn a podle všeho byl vybaven i únikovými podzemními chodbami.Jisté náznaky připomínané v knize ,,Tajemné podzemí" autorů Miloše Štrauba a  Jitky Lenkové dokazují,že tajná chodba vedla v místa dnešního Vejprnického kostela.  

Kostel Vejprnice

Kostel Vejprnice


II.

   Jiná pověst vypráví příběh dvou dívek z šlechtických rodů,které v době husitských válek našly dočastné útočiště ve zdech hradu Bubna.Avšak i tento byl po čase obléhán.Hrad však trpěl nedostatkem vody a potravy a hrozilo,že bude brzy oblehateli dobyt.Pán hradu jemuž se zželelo dívek zde přebývajících je tajně odvedl do podzemí hradu a prozradil jim vchod do podzemní chodby, vedoucí daleko od tábořišť oblehatelů.Dívky se odhodlaly vstoupit do podzemního bludiště chodeb a po strastiplné cestě napolozavalenými chodbami se nasmrt vyčerpány prodraly na světlo poblíž vsi Hracholusky.Na památku svého zachránění daly postavit krásnou kapli na okraji vsi.Kaple zde stojí dodnes ikdyž již v jiném stavebním slohu.         

            
    

Kaplička Hracholusky

Kaplička Hracholusky

 

 

POZOR !!!

Při povodni v lednu 2011 byla stržena lávka přes řeku pod Bubnem

 

 

 

Diskuse

příspěvků: 13
buben_footer.png