Usnesení ze zasedání  konaného 2.12. 2010 od 18.00 hodin v kanceláři Plešnice.

 

 

Usnesení č.1 - Zastupitelstvo obce schvaluje návrh vodného na rok 2011 ve výši 37,12 Kč  ( bez DPH)/ m3.

 

Usnesení č.2 - Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu č.3 schváleného rozpočtu na rok 2010 dle přílohy tohoto usnesení.

 

 Usnesení č.3 -  Zastupitelstvo obce schvaluje mandátní smlouvu   na zhotovení projektu  Plešni-ce , zadání územního plánu včetně průzkumů a rozborů v rozsahu územně analytických podkladů  firmou R.I.S. s.r.o., se sídlem Republikánská 7, 312 00 Plzeň.Smlouva je přílohou tohoto usnesení.