_______________________________________________________________________________

 

 

Usnesení ze zasedání  konaného 19.3. 2009 od 18.00 hodin v kanceláři Oú Plešnice.

 

 

03/2009 - Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na zřízení pracoviště CZECH POINT.

 

-  04/2009 - Zastupitelstvo obce schvaluje  uzavření dodatku č.1 /2009 ke smlouvě o provádění služby -svozu a likvidaci KO.